Usługi dla medycyny

uslugi_medical


Realizujemy usługi w zakresie rozliczania kontraktów z NFZ. Analizujemy działalność placówki i dopasowujemy zakres usług do jej potrzeb. Zakresy można podzielić w następujący sposób:

Nadzór nad systemem rozliczeń z NFZ dla umów POZ oraz AOS.

- Zaczytywanie nowych umów elektronicznych i aneksów
- Cykliczna wysyłka zestawów świadczeń
- Zaczytywanie raportów zwrotnych walidacji świadczeń
- Przygotowanie i zaczytywanie raportów zwrotnych weryfikacji świadczeń
- Konsultacje z personelem medycznym w kwestii poprawy błędnych i nierozliczonych świadczeń
- Monitorowanie wykonania umowy do limitu
- Naliczanie na Portalu Świadczeniodawcy i zaczytywanie szablonów rachunków
- Wystawianie dokumentów (faktury i korekty) dla NFZ oraz księgowości

Nadzór nad poprawnością raportowania kolejek oczekujących

- Wysyłka raportów pierwszego wolnego terminu
- Wysyłka raportów kolejek oczekujących
- Monitorowanie nieprawidłowości w kolejkach oczekujących i systemie KOLCE (pacjenci nieskreśleni w terminie)
- Konsultacje z personelem medycznym w kwestii poprawy błędnych kolejek

Obsługa części administracyjnej Portalu Świadczeniodawcy

- Generowanie pul recept
- Administracja dostępem do systemów: Portal Świadczeniodawcy, eWUŚ i DiLO
- Obsługa plików technicznych NFZ
- Zmiany w zakresie personelu na Portalu Potencjału (zmiany w zatrudnieniu, harmonogram pracy) i zgłaszanie aneksów

Dodatkowe raporty

- Raporty o wykonaniu świadczeń przez pracowników.

Zapraszamy