Microsoft Office

Microsoft_Office_Logo

Szkolenia z zakresu obsługi pakietu biurowego Office firmy Microsoft ma na celu przygotowanie do samodzielnej pracy w programach takich jak Word, Excel, PowerPoint czy Access. W przyjazny sposób kursant wprowadzany jest w tajniki posługiwania się jednym z najpopularniejszych systemów biurowych. Uczy się poruszać swobodnie w edytorze tekstów Word i wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Excel, tworzyć prezentacje w programie PowerPoint oraz uzyskuje wiedzę o bazach danych na podstawie programu Access.

Zapraszamy do zapisu na nasze szkolenia:

Word

Excel podstawowy

Excel średniozaawansowany

Excel zaawansowany

PowerPoint

Access

Zapraszamy