Excel

excel

Rodzaje kursów:


Excel podstawy

Szkolenie Excel Podstawy to dwudniowy kurs pozwalający na zdobycie podstawowej i niezbędnej wiedzy do efektywnego korzystania z programu MS Excel. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego szkolenia umożliwią Państwu wykonywanie podstawowych zadań takich jak tworzenie tabel czy wykresów. Nauczycie się Państwo jak wprowadzać, formatować, filtrować i sortować dane, a także jak używać formuł.

Excel niższy średniozaawansowany

Dwudniowe szkolenie Excel na poziomie niższym średniozaawansowanym kierowane jest do osób posiadających podstawowe umiejętności obsługi programu Excel.

Tematyka kursu obejmuje powtórkę z programu poziomu podstawowego i wprowadza uczestników szkolenia w tematykę formuł oraz narzędzi stosowanych w codziennej pracy biurowej. Wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu ilustrowane są wieloma praktycznymi przykładami wprowadzającymi i utrwalającymi umiejętności.

Excel średniozaawansowany

Intensywny dwudniowy kurs Excel Średniozaawansowany koncentruje się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy w biurze.

Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają do czynienia w swojej pracy z programem Excel i chcą poznać możliwości tego programu, pozwalające na uproszczenie swojej pracy i zaoszczędzenie czasu.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów komputerowych, na których pod czujnym okiem profesjonalnego trenera uczestnicy samodzielnie wykonują zadania oparte na przykładach i problemach spotykanych w codziennej pracy z Excelem w różnych firmach i działach.

Excel zaawansowany

Szkolenie z Excela dla zaawansowanych to dwudniowy intensywny kurs Excela dla zaawansowanych użytkowników.

Szkolenie z Excela dla zaawansowanych jest kontynuacją szkolenia na poziomie średniozaawansowanym. Posiadana przez uczestników wiedza zostaje wzbogacona o kolejne formuły i narzędzia dostępne w programie.

Szkolenie to ma nauczyć nowego, kreatywnego i nieszablonowego myślenia o zastosowaniu formuł i innych narzędzi dostępnych w Excelu oraz łączenia ich ze sobą dla uzyskania oczekiwanych efektów.

Konspekt szkoleń z podziałem na poziomy.

Poziom podstawowy:

Wprowadzenie do programu MS Excel
Podstawowe operacje na danych
Komórki i obszary komórek
Modyfikacja danych w komórkach
Formatowanie danych liczbowych i dat
Formatowanie sposobu wyświetlania zawartości komórek
Obramowanie i cieniowanie komórek
Wykonywanie obliczeń na danych
Wybieranie danych za pomocą filtrowania
Reorganizacja i podsumowywanie danych
Drukowanie
Tworzenie i edycja wykresów

Poziom niższy średniozaawansowany:

Podstawowe operacje na danych
Komórki i obszary komórek
Modyfikacja danych w komórkach
Formatowanie danych liczbowych i dat
Formatowanie sposobu wyświetlania zawartości komórek
Obramowanie i cieniowanie komórek
Wykonywanie obliczeń na danych
Wybieranie danych za pomocą filtrowania
Reorganizacja i podsumowywanie danych
Podstawowe funkcje
Zaawansowane narzędzia formatowania danych
Importowanie danych zewnętrznych
Formatowanie warunkowe
Tabele
Zastosowanie konspektu w arkuszach
Konsolidacja arkuszy
Drukowanie
Tworzenie i edycja wykresów

Poziom średniozaawansowany:

Operacje na kolumnach/wierszach
Operacje na arkuszach
Formuły obliczeniowe
Odwołania do komórek w formułach
Podstawowe funkcje
Błędy funkcji i ich unikanie
Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami
Sprawdzanie poprawności językowej
Drukowanie
Zaawansowane narzędzia formatowania danych
Importowanie danych zewnętrznych
Formatowanie warunkowe
Tabele
Zastosowanie konspektu w arkuszach
Sprawdzanie poprawności danych
Ochrona danych i udostępnianie plików. Tryb recenzji
Konsolidacja arkuszy
Korzystanie z szablonów
Zaawansowane narzędzia edycji wykresów

Poziom zaawansowany:

Tworzenie funkcji na poziomie zaawansowanym
Formuły tablicowe
Tabele przestawne
Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
Analiza warunkowa z wykorzystaniem scenariuszy
Tabela danych oraz Szukanie wyniku
Tworzenie i uruchamianie makroinstrukcji
Budowanie formularzy

Zapraszamy