Access

access

Podstawy MS Access – Analiza Danych to intensywne dwudniowe szkolenie, w czasie, którego uczestnicy poznają zasady tworzenia tabel, formularzy, kwerend oraz raportów. Szkolenie krok po kroku na podstawie praktycznych przykładów wprowadza uczestnika szkolenia w świat baz danych, wyciągania danych, tworzenia raportów i analizowana danych.

Rodzaje kursów:

Access podstawy

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków finansowych, analityków sprzedaży, pracowników działów finansowych, handlowych oraz wszystkich osób, które pracując mają do dyspozycji duże bazy danych, które muszą szybko i sprawnie analizować je, wyciągać wnioski oraz podejmować decyzje.

Access szkolenie indywidualne

Indywidualne szkolenie to atrakcyjna alternatywa dla osób, które nie mogą poświęcić czasu na kilkudniowe szkolenie. Szkolenie indywidualne to bardzo efektywna forma szkolenia, dzięki której w krótkim czasie możesz opanować materiał szkoleniowy, a uwaga trenera skupia się tylko na jednym uczestniku.

Szkolenie zamknięte

- dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta
- w siedzibie klienta
- lub w innej wskazanej lokalizacji
- w indywidualnie ustalonym terminie
- tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb uczestników szkolenia
- pre i post testy


Konspekt szkoleń z podziałem na poziomy.

Poziom podstawowy:

- Początki pracy z aplikacją
- Tworzenie bazy danych
- Podstawy pracy z tabelami
- Tworzenie prostych formularzy
- Podstawy pracy z kwerendami
- Tworzenie raportów

Poziom średniozaawansowany:

- Zarządzanie środowiskiem
- Konstruowanie tabel
- Konstruowanie formularzy
- Tworzenie i zarządzanie kwerendami
- Projektowanie raportów

Poziom zaawansowany:

- Zarządzanie tabelami,
- Tworzenie i edycja złożonych zapytań,
- Projektowanie profesjonalnych formularzy,
- Prezentacja danych z wykorzystaniem czytelnych raportów,
- Sterowanie wydajnością bazy danych.


Zapraszamy